Jak pracuji

Již během studií jsem našla cestu k psychoterapii Miltona H. Ericksona, která dle mého názoru nejvíce respektuje individualitu každého člověka a dokáže efektivně pracovat s jeho potenciálem. Jedná se z principu o krátkou, na řešení zaměřenou terapii, jež si klade za cíl zlepšit kvalitu života.

Milton H. Erickson (1901–1980) je obecně uznávaný jako jeden z předních světových představitelů hypnoterapie a krátké strategické psychoterapie.

Erickson neprosazoval žádnou teorii osobnosti, žádný univerzální postup, žádnou vlastní psychoterapeutickou školu, protože věřil, že každý člověk je jedinečný a osobitý, a terapii je proto třeba přizpůsobit každému člověku zvlášť. Ačkoli Erickson zanechal mnoho odborných textů a na dalších se podílel, hlavním odkazem jeho následovníkům zůstává, že odpověď na otázku, jak pracovat s každým jednotlivým klientem, si každý terapeut musí zodpovědět sám.

K jeho postojům jistě přispělo i to, že sám musel ve svém životě překonávat množství zdravotních potíží. Od roku 1967 byl pak kvůli následkům dětské obrny odkázán na invalidní vozík. Všechny tyto zkoušky ale dokázal využít ve svůj prospěch – jejich prostřednictvím prozkoumával a posouval možnosti svého těla a své mysli, vědomé i nevědomé.