Základní informace

Psycholog, psychoterapie Praha Jsem soukromá psycholožka, psychoterapeutka a hypnoterapeutka. Nabízím individuální terapii, párovou terapii, psychologické poradenství a hypnózu. Působím v Praze.

Chcete-li něco ve svém životě změnit, mohu Vám pomoci. Ať už tato potřeba přišla s nějakou aktuální obtížnou životní situací, s vleklými starostmi, ale také v případě, že máte chuť se rozvíjet nebo se chcete naučit řešit některé situace jinak.

Nabídnu Vám bezpečný prostor pro vyjádření čehokoli, co potřebujete sdílet a co bude důležité pro řešení Vaší situace. Pomohu Vám vidět věci z jiných úhlů pohledu, v nových souvislostech; objevíte své silné stránky a schopnosti. Naše spolupráce Vám pak umožní učinit samostatně potřebné změny směřující k Vaší větší spokojenosti.

Způsob, kterým pracuji, respektuje osobnost každého jednotlivého člověka – podoba psychoterapie je přizpůsobena tomu, co potřebujete právě Vy. Vždy jste to Vy, kdo rozhoduje, kterým směrem se vydat, protože jen Vy jste tím nejlepším znalcem svého života a svých tužeb. S ohledem na to, že život člověka – všechny jeho radosti a starosti – nelze vměstnat do jedné věty, nelze ani řešení vměstnat do jednoduché rady či návodu. Budu Vás ale poslouchat, budu pozorně vnímat vše, co mi budete sdělovat. A protože to budu vnímat svýma ušima a vidět svýma očima, mohu vnést do Vašeho příběhu něco nečekaného, překvapivého, nového.

Hypnóza je pak jedna z možností, kterou lze využít pro nalezení řešení Vaší situace. Je to způsob, jak pracovat s Vašimi problémy také na nevědomé úrovni, pokud Vaše vědomí není v danou chvíli schopno vidět další možnosti. Rovněž je to cesta, jak lze objevit a využít Vám dosud skryté schopnosti.


V jakých oblastech Vám mohu pomoci

V tomto přístupu není důležitá diagnóza nebo podobné vymezení Vašich potíží. Každý člověk je jiný, každý má jiné potřeby a pro každého je vhodné jiné řešení. Jednotlivé oblasti života spolu navíc navzájem souvisí a změny v jedné oblasti mohou způsobit změny v jiné. Následující výčet možných potíží je tedy jen velmi povšechný. Budete-li mít pocit, že se do vymezených kategorií nevejdete, není to rozhodně překážka naší spolupráce.

  • Emoční potíže
  • Strachy, úzkosti
  • Potíže v komunikaci či ve vztazích s lidmi (partnerské, rodinné, pracovní)
  • Partnerské a rodinné problémy
  • Psychosomatické obtíže (např. některé bolesti, migrény, atp.)
  • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie, přejídání, nadváha)
  • Osobnostní rozvoj